Busycity

Nya tjänster med digitalisering

Digitaliseringen öppnar för nya tjänster som inte var möjliga för 10 år sedan. Det faktum att informationen är digitalt lagrad, tillgänglig över internet, från, eller till, enheter som kan positions-bestämmas ger en ocean av nya möjligheter. De mer dramatiska förändringarna handlar om att introducera hela plattformar baserat på vad man tidigare har för resurser.

Man brukar säga att de effekter digitaliseringen ger kan indelas i:

  • Nya affärsmodeller
  • Nya tjänster
  • Ökad produktivitet
  • Ökad kvalitet

Näst efter nya affärsmodeller är nya tjänster det mest utmanande att komma igång med. Oftast startar man med att förbättra kvalitet eller öka produktiviteten(automation) på något man redan gör fysiskt. Nya tjänster kräver att man börjar i andra ändan. Med vad som faktiskt blivit möjligt:

  • Skapa en gemensam plattform för kunder och partners
  • Visualisera stora datamängder
  • Allt och alla är mobila (IoT, GPS)

 

NyaTjänster