Michael Dell säger att publika moln är dyra.

I måndagens keynote på Dell EMC world i Las Vegas påstod Michael Dell att publika moln (Amazon, Microsoft Azure, Google ) ofta blir dubbelt så dyrt jämfört med att bygga sin egen infrastruktur. Han fortsätter med att säga att en cloud-only-strategi kommer att leda till tappad konkurrenskraft.

Har han rätt eller talar han bara i egen sak? Både och faktiskt. Jag har gjort en utredning på samma tema och kom fram till detta:

Rätt

Han har rätt eftersom en rak jämförelse mellan IaaS och köp av egen infrastruktur ger att det blir dubbelt så dyrt med publika moln, givet 5 års avskrivningstid för egenhändigt inköpt hårdvara. Jämförelsen blir bättre eller sämre beroende på antal gigabyte och avstånd till datacentret.

Fel

Fel eftersom personal- och licenskostnader inte ingår i jämförelsen. Om man som organisation har möjligheten att frigöra personal och/eller att man köper högre upp i cloud-stacken, dvs PaaS eller SaaS, där licenskostnader ingår svänger kalkylen tillbaka. Microsoft rabatterar i praktiken stora delar av licenskostnaden i en SaaS-lösning.

IT-kostnaden för infrastruktur består huvudsakligen av tre poster, det är personal, hårdvara och licenskostnad. Som en tumregel är dessa tre lika stora. Det betyder att det krävs besparing på två av tre poster för att on-premise kostnadsmässigt ska väga lika mot en publik molntjänst.

Slutsats

De flesta väljer inte publika moln för att spara pengar. Drivkraften är istället skalbarhet, möjligheten till färdiga integrationer och att ständigt vara uppdaterad. Det som hämmar tillväxten är tidsödande migreringsprojekt, kompetensbrist och compliance-frågor. Vad man väljer är en strategisk fråga och precis som Michael Dell säger kommer de flesta leva i blandad miljö för lång tid framåt. Det handlar om timing och att gå i takt med organisationen.