Nya tjänster med digitalisering

Nya tjänster med digitalisering Digitaliseringen öppnar för nya tjänster som inte var möjliga för 10 år sedan. Det faktum att informationen är digitalt lagrad, tillgänglig över internet, från, eller till, enheter som kan positions-bestämmas ger en ocean av nya möjligheter. De mer dramatiska förändringarna handlar om att introducera hela plattformar baserat på vad man tidigare har [...]

Digitalisering ger nya affärsmodeller

Digitalisering ger nya affärsmodeller   De tekniska möjligheter har öppnat för nya affärsmodeller som inte var möjliga för 10 år sedan. Många av dem är banbrytande och förändrar hela branscher medan andra är en utveckling av det som redan finns. De effekter digitaliseringen ger kan indelas i: Nya affärsmodeller Nya tjänster Ökad produktivitet Ökad kvalitet För ändrade [...]