BusmodelS

Digitalisering ger nya affärsmodeller

 

De tekniska möjligheter har öppnat för nya affärsmodeller som inte var möjliga för 10 år sedan. Många av dem är banbrytande och förändrar hela branscher medan andra är en utveckling av det som redan finns. De effekter digitaliseringen ger kan indelas i:

  • Nya affärsmodeller
  • Nya tjänster
  • Ökad produktivitet
  • Ökad kvalitet

För ändrade affärsmodeller finns det två huvudpunkter:

Digital upplevelse

Har man en verksamhet som är fysisk behöver den göras tillgänglig digitalt. Ett första steg är att flytta valda processer till webben och helst även till mobilen. En egen app gör att man kan kontrollera upplevelsen prestandamässigt och man får ett off-line läge. Digitalt kan man hantera kunder oavsett hur många de är. Branscher med stort antal kunder sparar pengar på färre och/eller billigare mellanhänder. Kontrollen av kundupplevelsen förbättras med den direktkontakt man skapat.

Köpa som funktion

Vill man erbjuda mervärde säljer man en funktion istället för en produkt. Funktion innebär att produkt och tjänst är paketerade som en enhet. Moderna affärsmodeller är har ofta prissättning enligt enligt principen pris/månad/enhet. För köparen minskar det kapitalbindning och ger möjligheter att skala upp och ner vartefter behovet skiftar. Då innehållet i paketet sällan är förhandlingsbart blir tjänsten effektiv och priset lågt. Köparen behöver då själv  eller med andra leverantörer fylla igen behovsluckor.

NyAffärsmodellSchema