Vitesmodeller

  Vitesmodeller Vitesmodeller är ett verktyg för att få leverantören att prioritera dig som kund. Det ses normalt sett inte som en intäktskälla, men behöver upplevas som ett verkligt hot för att fungera. Bara risken för vite innebär dock vanligtvis en motreaktion hos leverantören, hur stor beror på beloppet och sannolikheten. Följande motreaktioner är [...]